Avantatges fiscals

Si has decidit fer-te soci o fer un donatiu puntual a OCULARIS, pots deduir aquestes aportacions de la teva declaració de la renda. Des del gener del 2020 s’han incrementat els tipus de deducció aplicables a les donacions a entitats acollides al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre:

Persones Físiques (IRPF)

Percentatge de deducció

Els primers 150 € donats
A partir de 150 € donats
Donacions plurianuals*
Límit deducció base liquidable**

* Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant almenys 2 anys) > 150€
(per import igual o superior, en cadascun, al de l’exercici anterior)

** El límit a aplicar en el País Basc i Navarra,  és de 20% i 25% respectivament.

Persones Jurídiques (IS)

Percentatge de deducció

Donacions en general
Donacions plurianuals*
Límit deducció base liquidable**

* Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant almenys 2 anys) > 150€
(per import igual o superior, en cadascun, al de l’exercici anterior)

** El límit a aplicar en el País Basc i Navarra, es de  20% i 25% respectivament.

  • Si ets persona física, a l’IRPF corresponent a aquest any podràs deduir-te el 80% de l’import de les vostres quotes i/o donatius íntegres per aportacions de fins a 150€ a l’any. A partir d’aquesta quantitat la deducció serà del 35% o del 40% si col·labores amb nosaltres com a mínim 2 anys seguits, amb un límit del 10% de la base liquidable.
  • Si ets persona jurídica, a l’impost de societats podràs deduir-te el 35% de les teves quotes i/o donatius íntegres. Si portes col·laborant amb nosaltres com a mínim 2 anys seguits la deducció serà del 40%, amb un límit del 10% de la base liquidable.
  • Si ets persona física o jurídica no resident a Espanya i obtens rendes al nostre país, tens també un benefici fiscal per l’import dels teus donatius. Pots consultar-ho a www.aeat.es
  • Si resideixes en una comunitat autònoma subjecta a un règim foral particular o que ha establert deduccions addicionals per donacions a ONG, les deduccions aplicables poden ser diferents.

Recorda que perquè podem informar l’Agència Tributària de l’import de les teves quotes i donatius és imprescindible que ens hagis facilitat el teu DNI o NIF i domicili. Si us plau, si encara no ho has fet, truca’ns al (+34) 622 227 339 o escriu-nos a hola@ocularis.ong.

Si voleu ampliar la informació sobre aquests beneficis fiscals, si us plau, consulteu el web de l’Agència Tributària: www.aeat.es

Desplaça cap amunt