Política de privacitat

OCULARIS, d’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web www.ocularis.ong (d’ara endavant, la Pàgina) la Política de Privadesa i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir a la seva web oa la corresponent aplicació mòbil.

L’Usuari, en proporcionar a OCULARIS les seves dades de caràcter personal a través dels formularis electrònics de la Web, marcant la corresponent casella d’acceptació de la clàusula i la Política de Privadesa i Protecció de Dades, consent expressament que OCULARIS pugui tractar aquestes dades als termes establerts a cada clàusula i a la Política de Privadesa i Protecció de Dades.

OCULARIS posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només es podran obtenir per al tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut .

OCULARIS manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a OCULARIS.

L’Organització administra el seu entorn de servidors de manera adequada, tenint una infraestructura firewall de compliment estricte. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se que la confidencialitat i la privadesa de la informació no està compromesa. La pàgina fa servir el protocol SSL (Secure Socket Layer) per millorar la seguretat. SSL és la tecnologia estàndard del sector que es fa servir per protegir i mantenir la seguretat de les transmissions de missatges a través d’Internet. En accedir als vostres comptes o enviar informació des de pàgines d’Internet segures, el xifratge codificarà les vostres dades en un format il·legible per impedir que usuaris no autoritzats accedeixin a aquest tipus de dades.

Per això, s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes en aquestes i per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.

Qualsevol canvi realitzat a la Política de Privadesa i a les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent OCULARIS afegir, modificar o eliminar aquesta política de privadesa quan ho estimi necessari.

De tota manera, en cap cas, OCULARIS modificarà les polítiques ni pràctiques per fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres clients emmagatzemades anteriorment, sense el consentiment previ dels clients afectats.

Desplaça cap amunt