GIZARTE- ETA OSASUN-TESTUINGURUA

Senegal

Nazio Batuen arabera (2021), Senegal munduko herrialde pobreenen artean dago. Emakume bakoitzeko 4 seme-alaba baino gehiagoko jaiotza-tasak genero-desberdintasunaren maila handia eta arreta pediatrikoko profesionalen premia handia islatzen ditu.

Senegal

Espainia

Biztanleria

0 M
0 M

BPG biztanleko (€)* (Barne Produktu Gordina)

 

0
0

Bizi-itxaropena

0
0

GGI* sailkapena
* 189 herrialdetako Giza Garapenaren Indizea.

0
0

Desberdintasunagatik doitutako GGI*
* Herrialde bateko desberdintasun-mailak alderatzen ditu. Zenbat eta txikiagoa, orduan eta desberdintasun handiagoa.
.

Genero-arrakalaren indizea*
* Munduko Ekonomia Foroaren indizea osasunari, hezkuntzari, ekonomiari eta botere politikoari dagokienez. Zenbat eta gorago, orduan eta desberdintasun gutxiago.

Pertsona itsuak

0
0

Oftalmologoak

0
0

Optometristak

0
0

Oftalmologoak
milioi biztanlekor

0
0

Optometristak
milioi biztanlekor

0
0
Scroll to Top